Samen met Platform Bèta zal NEMO van 2015 tot 2019 een programma uitvoeren om basisschoolleerlingen de benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw aan te leren zoals ICT-geletterdheid, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Dit programma zal beschikbaar zijn voor alle geïnteresseerde kinderen, met de focus op leerlingen uit achterstandswijken.

Wiskunde om de wereld te ontrafelen

De basisschoolleerlingen zullen programmeervaardigheden aangeleerd krijgen in naschoolse programmeerclubs. Ook zal NEMO een nieuwe wiskundetentoonstelling genaamd ‘Wereld van Vormen’ aanbieden, waarin Google de hoofdpartner wordt. In de naschoolse programmeerclubs leren de kinderen hoe zij 3D-objecten kunnen programmeren en manipuleren. De tentoonstelling Wereld van Vormen staat daarnaast in het teken van de dagelijkse bruikbaarheid van wiskunde. Kinderen leren dat wiskunde onder andere gebruikt kan worden om de wereld om hen heen te ontrafelen.

Omdat de behoefte aan technici groot is, is het van belang dat kinderen op jonge leeftijd al in aanraking komen met techniek. Twee op de tien studenten kiezen na de middelbare school voor een bèta-opleiding, terwijl de vraag hiernaar op de arbeidsmarkt vier op de tien is. De samenwerking tussen Google, NEMO en Platform Bèta biedt perspectief voor het tekort aan deze studenten.

ICT is binnen AEB (Amsterdam Economic Board) ook één van de focusclusters en tracht internationaal talent aan te trekken in Amsterdam. Binnen dit cluster komen ICT-bedrijven, overheden en kennisinstellingen bij elkaar met als doel deze sector in de regio te profileren als internationaal knooppunt. Deze partijen werken gezamenlijk aan het aantrekken en behouden van talent.