Onder andere Sandra den Hamer, directeur Eye, Bart Römer, directeur Filmacademie en George van Breemen, financieel directeur van het Filmfonds droegen bij aan de discussie. Daarnaast waren er Amsterdamse bedrijven uitgenodigd op het gebied van geluid, locatie en productie, die de aanwezige leden van de gemeenteraad  op de hoogte konden brengen van hun specifieke problemen en vragen. Deloitte director Marieke van der Donk schetste aan de hand van cijfers een goed beeld van de mogelijkheden.

De aanstaande cash-rebate maatregel ter waarde van €20 miljoen van het ministerie van OCW heeft volgens alle aanwezigen een positief effect op de filmindustrie, en een toename van het aantal producties wordt dan ook verwacht - vooral ook in Amsterdam. Op verzoek van wethouder Gehrels onderzoekt een kerngroep, bestaande uit den Hamer, Römer en Simon Brester, filmcommissioner van Amsterdam, welke maatregelen noodzakelijk zijn om de toestroom van producties te kunnen faciliteren. Het advies hierover zal in de loop van deze week besproken worden met de wethouder, en daarna gedeeld worden met de toekomstige leden van de gemeenteraad en het college van B&W. Voorlopige conclusies die getrokken kunnen worden uit het ambtswoninggesprek zijn de wens van de wethouder (en de filmsector) om het centrale aanspreekpunt voor de filmsector, de filmcommissioner, een vaste plek in de gemeente te geven, en de wens van de filmsector om te komen tot een Amsterdams Filmfonds, waarbij de nadruk ligt op talentontwikkeling. Beide zaken zullen in de notitie aan de orde komen.

De komende maand vindt de première van '12 Years a slave'  in het Rijksmuseum plaats, en de première van 'Hartenstraat' in Theater Tuschinski. Daarnaast zullen op 3 maart voor het eerst de TV-Beelden, de Nederlandse televisievakprijzen, worden uitgereikt in de Kromhouthal, met onder andere een lifetime-achievement award voor John de Mol.

Andere producties die al op televisie vertoond worden of binnenkort te zien zijn: 'Ramses', A'dam - e.v.a., Overspel, en het wachten is ook op de nieuwe serie afleveringen van Penoza.

De eerste resultaten van januari laten alweer een stijging zien van het aantal opnamen in Amsterdam ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze groei heeft ook een keerzijde: het aantal opnamen in de openbare ruimte in Amsterdam neemt toe, en onder andere uit een gesprek met de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Centrum bleek dat een goede coördinatie op waar de opnamen plaats kunnen vinden van groot belang is. Een nadere analyse van de cijfers van de stadsdelen (periode 2011-2013) gaf te zien dat deze spreiding al is ingezet, en dat de druk op het zeer gewilde centrum wordt verdeeld naar andere stadsdelen, met name Oost en West. Niet alleen wordt zo tegemoet gekomen aan de wens van burgers en bedrijven, maar ook komt Amsterdam op verschillende manieren in beeld. Dit zal de propositie van Amsterdam als 'multi-functionele'  filmstad verder onderstrepen: zowel eigentijdse tv-series als 17e eeuws drama, grote en kleine producties of state-of-the-art autocommercials kunnen hier worden opgenomen of vinden hier al plaats. De aantrekkingskracht van Amsterdam op de filmsector blijft onverminderd groot, en groeit zelfs.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Simon Brester, filmcommissioner bij Amsterdam Marketing: [email protected]