Het samenwerkingsverband richt zich op het opleiden van toeristische professionals voor Metropool Amsterdam. Door kennis en ervaring van beide partijen te bundelen, zullen geselecteerde studenten van de opleiding niet alleen inzicht verkrijgen in het uitgebreide product van Metropool Amsterdam, maar ook in alle aspecten die betrekking hebben op de marketing van deze bestemming.

Theorie en praktijk

Studenten volgen zowel bij Inholland als op locatie speciale en aanvullende colleges die verzorgd worden door medewerkers en specialisten van beide organisaties. Naast de theoretische component is er veel aandacht voor elementen uit de praktijk. Studenten zullen hun stage en afstudeeronderzoek bij Amsterdam Marketing of een van haar partners uitvoeren. Verder maken de studenten gedurende dit specialisatietraject kennis met verschillende stakeholders en zullen zij Amsterdam Marketing vertegenwoordigen in zowel de front dienstverlening als bij evenementen.

Samenwerken en investeren

Frans van der Avert (CEO Amsterdam Marketing) licht toe: “We investeren als organisatie in het opleiden van jonge mensen die in de toekomst  werkzaam zullen zijn bij bedrijven en organisaties in Metropool Amsterdam. We leggen als kennisorganisatie de verbinding tussen onderwijs en praktijk, waardoor studenten een mooie basiskennis voor hun toekomstige carrière ontwikkelen”.

“Voor de opleiding toeristisch management van Inholland is de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst zowel een bevestiging van een reeds bestaande relatie als een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk. Door deze nauwere samenwerking en uitwisseling van kennis worden ambitieuze studenten in staat gesteld om zich tijdens hun studie voor te bereiden op alle aspecten van de citymarketing en belangrijke praktijkervaring op te doen.  Met dit gezamenlijke onderwijsprogramma is de opleiding nog steviger verankerd in Metropool Amsterdam en kunnen studenten nog intensiever kennismaken met de wensen, eisen en behoeftes van internationale en nationale bezoekers, maar ook die van recreërende bewoners”, aldus Peter Stam (Opleidingsmanager  HTRO Inholland).

De samenwerkingsovereenkomst werd woensdag 11 juni ondertekend door Peter Stam en Frans van der Avert in het kantoor van Amsterdam Marketing.