Er is een forse stijging waargenomen van 16 procent meer meetings dan het voorgaande jaar. Dit succes geldt zowel voor de corporate als de non-corporate meetings.

Stijging deelnemersdagen

Naast de groei in bijeenkomsten is daarnaast een forse stijging van het aantal deelnemersdagen waargenomen van maar liefst 26 procent. Deze ontwikkeling is vooral toe te schrijven aan het huisvesten van enkele grote stadsbrede congressen zoals het Congress of the European Society of Cardiology met 30.000 bezoekers, European Cancer Congress met bijna 16.000 bezoekers en het International Liver Congress met bijna 10.000 deelnemers. Het aantal deelnemersdagen is een kwantitatieve maateenheid die rekening houdt met twee belangrijke criteria van een bijeenkomst, de duur van een meeting in dagen en het aantal deelnemers. Deze indicator is een goede graadmeter voor de economische impact die wordt gegenereerd door het faciliteren van internationale zakelijke bijeenkomsten.  

Innovatieve en creatieve bestemming

Het Amsterdamse DNA wordt gekenmerkt door innovatie, creativiteit en handelsgeest. Deze waarden zijn ook terug te zien in de congresindustrie. De stad ontvangt veel nieuwe en voor het eerst of tweede maal georganiseerde congressen, dit zijn zowel corporate als non-corporate meetings. De thema’s van deze evenementen variëren van ICT en medisch tot techniek en veiligheid. Bovendien ontvangt Amsterdam congressen die met grote regelmaat terugkeren naar de stad. Enkele voorbeelden hiervan zijn de International Broadcasting Conference met 55.000 bezoekers en Integrated Systems Europe met 35.000 bezoekers in 2013.