Project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’

Amsterdam Marketing biedt in het kader van het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ toeristische innovatie ondersteuning en voert promotieactiviteiten uit in opdracht voor Metropool Amsterdam. Een belangrijk onderdeel van deze opdracht is het stimuleren van productinnovatie om de verschillende toeristische karakters binnen Metropool Amsterdam te versterken. Om het bedrijfsleven te stimuleren deze karakterontwikkeling vorm te geven, is er in 2014, 2015 en 2016 een toeristisch innovatiebudget begroot.

Toeristisch Innovatiebudget Metropool Amsterdam

In 2014 wordt een bedrag van EUR 20.000,- beschikbaar gesteld voor promotie- en stimuleringsactiviteiten. Partijen kunnen een beroep doen op dit cofinancieringsbudget met productactiviteiten die aansluiten bij de doelstellingen van ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’, namelijk:

  • Meer internationale bezoekers de regio rondom Amsterdam laten bezoeken.
  • Een stijging in het aantal overnachtingen van internationale bezoekers in de regio rondom Amsterdam realiseren.

Vanaf vandaag is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het nieuwe Toeristisch Innovatiebudget Metropool Amsterdam. Via het aanvraagformulier kan de aanvraag worden ingediend. De uiterste inschrijfdatum is 13 juni 2014.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Boudewijn Bokdam ([email protected]).