De Catch Up Sessie wordt door de Amsterdam Economic Board georganiseerd met de insteek: samenkomen, terugblikken en vooruitkijken. Amsterdam Marketing presenteerde voor het cluster Toerisme & Congressen een van de  break-out sessies met als thema: ‘Grijp uw kansen met congressen’. Er was ook een plenaire sessie.

Amsterdam Economic Board

De Amsterdam Economic Board, een samenwerkingsverband tussen het drieluik: overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, bepaalt de strategie voor de economische ontwikkeling van de metropoolregio. Om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken zijn er zeven economische clusters benoemd door de board: Creatieve Industrie, Logistiek, ICT/e-Science, Financiële- & Zakelijke Dienstverlening, Toerisme & Congressen, Life Science & Health en Flowers & Food. Tijdens de break-out sessies op ‘Catch up’ werd er stilgestaan bij de voortgang van alle clusters van de metropoolregio Amsterdam.

Cluster Toerisme & Congressen

Amsterdam Marketing vertegenwoordigde het cluster Toerisme & Congressen met de break-out sessie: ‘Grijp uw kansen met congressen’. Er werd gesproken over de link tussen congressen en de clusters van de board: wat kan een congres elk cluster bieden. Tijdens de sessie vond een interactieve discussie plaats over welke rol de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven kunnen spelen in het voortraject van het binnenhalen van het congres en bij het profileren van de Metropool als kennis- en zakenstad. Daarnaast is verteld hoe Amsterdam Marketing in het veld van congresacquisitie opereert, in samenwerking met onder andere de RAI, hoteliers en de cultuursector.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met [email protected].