De deelnemende partijen bundelen hun krachten en koppelen hun kennis aan de congresbranche, waardoor de regio zowel op economisch als op innovatief vlak een boost krijgt.

Acht clusters

De aanwezige kennis is gegroepeerd en verdeeld in acht economische clusters. Binnen elk cluster heeft Clusters & Congressen connecties die van waarde kunnen zijn bij het organiseren van een congres, denk aan sprekers, een denktank of een discussiepanel. Dit draagt bij aan het verdiepen van de inhoud van congres onderwerpen.

De clusters zijn benoemd door de Amsterdam Economic Board, die opereert vanuit vooraanstaande CEO’s, wetenschappers en bestuurders uit de Metropoolregio Amsterdam. Internationale congresorganisatoren putten kennis uit de gevormde clusters, die de Economic Board heeft gebaseerd op de economische sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn binnen de Metropoolregio Amsterdam, namelijk:

  • Creatieve Industries 
  • ICT/e-Science 
  • Life Sciences e Health 
  • Financial & Business Services 
  • Tourism & Conferences 
  • Logistics 
  • Horticulture & Agrifood 
  • High Tech Materials

Programma op maat

De kennisuitwisseling start soms al voordat het congres plaatsvindt. Dit gebeurt door het aanbieden van een op maat gemaakt programma rondom het congres. Clusters & Congressen, experts binnen de regionale markt, stellen samen met de congresorganisator een programma samen toegespitst op het congresonderwerp en de interesses van de bezoekers.

Toepassing van Clusters & Congressen betreft altijd maatwerk. Elk congres is anders en vraagt om een eigen specifieke markt. Mogelijkheden worden samen met de congresorganisator besproken. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de organiserende partij.

Het project kent een looptijd van vier jaar: van 1 mei 2010 t/m 30 april 2014 en het gezamenlijke doel is de economie van de Metropool Amsterdam te versterken.

Contact

Neem contact op met de afdeling Business Marketing: [email protected]