Ontwikkeling Watersport IJsselmeergebied

Provincie Noord-Holland | 2012 | Rapport

Deze rapportage voor de provincie Noord-Holland geeft inzicht in de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied inclusief Randmeren, hierna te noemen „IJsselmeergebied‟. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de ontwikkelingen in Noord-Holland ten opzichte van ontwikkelingen in het hele IJsselmeergebied.

Bekijk het rapport

Regionale Factsheets watersportsector

Provincie Noord-Holland | 2011 | Factsheet

Per regio schetst Provincie Noord-Holland het profiel van de watersport en gaat het in op de trends en ontwikkelingen van het betreffende gebied.

Bekijk de factsheet

Eindrapport inventarisatie watersportsector Noord-Holland

Provincie Noord-Holland | 2012 | Rapport

Wat is de huidige stand van zaken op het gebied van waterrecreatie en –toerisme in Noord-Holland en welke kansen en knelpunten liggen de provincie Noord-Holland voor?

Bekijk het artikel

Passenger shipping: out of the blue

Erasmus Universiteit | 2010 | Rapport

De economische betekenis van de passagiersvaart in Nederland in 2010.

Bekijk het artikel