Themabijeenkomst Old Holland 2015

Om ondernemers, gemeenten en promotie-organisaties te informeren en te betrekken vond op 27 januari 2015 een themabijeenkomst plaats in art Hotel Spaander over ‘Old Holland’. Op deze artistieke locatie werden ongeveer zeventig personen vanuit gemeenten, promotie-organisaties en het toeristisch bedrijfsleven ontvangen.

In 2014 is Amsterdam Marketing gestart met de themacampagne “Old Holland”. Deze campagne, die in 2015 wegens succes wordt voortgezet, is erop gericht om de internationale bezoeker die in Amsterdam verblijft te verleiden activiteiten te ondernemen in de oudhollandse regio, ten noorden van Amsterdam. Naast ‘Old Holland’ kent de metropoolcampagne van Amsterdam Marketing de volgende thema’s: Flowers of Amsterdam, Amsterdam Beach, Castles & Gardens of Amsterdam, Haarlem en New Land. Aan iedere themacampagne gaat een bijeenkomst vooraf.

Workshop

Voorafgaand aan de themabijeenkomst werd de workshop ‘Hoe maak ik mijn product klaar voor de internationale bezoeker?’ georganiseerd. Deze workshop stond in het teken van tips waarmee ondernemers en organisaties hun product kunnen versterken om daarmee beter te profiteren van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. De aanwezigen kregen van Anne Marie Dees handvaten aangereikt die toegepast kunnen worden in de eigen organisatie. Vanuit de zaal kwamen vervolgens diverse mensen naar voren om hun 'gouden' tip te delen. Mardiek Voorneveld, directeur van Bureau Toerisme Laag Holland, liet zien hoe er regionaal en lokaal aangesloten kan worden op de promotie-uitingen van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien, zodat voor de consumenten een eenduidig en herkenbaar beeld ontstaat.

Themabijeenkomst

De heer Albert Schilder, directeur van art Hotel Spaander, gaf een korte toelichting op de historie van het hotel, de vele aanwezige kunstwerken en de ervaringen die er sinds lange tijd zijn met bezoekers vanuit de hele wereld. Vervolgens verwelkomde Wim Rijkenberg, wethouder van de gemeente Edam-Volendam de aanwezigen vanuit de regio Old Holland. Hij benadrukte de kansen die het gebied heeft om bezoekers in de regio te verwelkomen, door nu samen te werken met Amsterdam Marketing. Het zou goed zijn als ondernemers en organisaties met elkaar gaan samenwerken om producten te ontwikkelen en te promoten die bezoekers naar de regio trekken en die gelijk bijdragen aan een goede spreiding in ruimte en tijd.

In de centrale presentatie vertelde Frans van der Avert, algemeen directeur van Amsterdam Marketing, over de organisatie Amsterdam Marketing, de in 2014 behaalde resultaten op het gebied van toeristisch bezoek en over de activiteiten en plannen voor 2015. De presentatie lichtte toe welke rol Amsterdam Marketing speelt in het verbinden van partijen en activiteiten, in het versterken van de activiteiten door er een pakket van te maken en door het maken van duidelijke keuzes. Ook werd het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien verder toegelicht, waarbij er in werd gegaan op het belang van de verbindende factor van de verschillende themagebieden. 'Door de karakters Industrial Heritage, Smalltown Harbours en Amsterdam Waterland aan elkaar te verbinden onder de noemer Old Holland weten we de internationale bezoeker te verleiden naar dat wat zij zien als het traditionele Holland: kaas, klompen, molens en palingroken.’', aldus Frans van der Avert. De vorig jaar ingezette metropoolmarketing wordt in 2015 voortgezet, gezien de positieve resultaten in 2014.  Daarnaast levert de campagne een positieve bijdrage aan de balans in de Amsterdamse binnenstad.

De bijeenkomst werd afgesloten door Nico Mulder van de afdeling Consumer Marketing, die een toelichting gaf op de positieve cijfers van de hele metropoolaanpak, maar ook de goede samenwerking in de regio benadrukte. Ook gaf hij aan hoe Amsterdam Marketing de metropoolcampagne vormgeeft en haar internationale on- en offline kanalen inzet om de regio Old Holland onder de aandacht te brengen van internationale bezoekers, gedurende het hele jaar met extra focus in de maand mei.

De presentaties van 27 januari 2015 kunt u bekijken door naar onderstaande links te gaan.

Hier vindt u de centrale presentatie.
Hier vindt u meer informatie over de Workshops Productontwikkeling.
Wilt u uw bedrijf of product gegarandeerd terugzien in de campagne? Bekijk dan hier de participatiemogelijkheden en lift mee op de Old Holland campagne die wordt ingezet via o.a. de A Mag mini Old Holland (oplage 67.000 stuks), de website www.iamsterdam.com, social media en VVV-vestigingen.

Contact

Heeft u vragen, ideeën of suggesties voor de Old Holland campagne, dan bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen via de afdeling relaties: 020 7026180 of [email protected] We horen graag uw feedback.