Kennisuitwisseling bij adviesraden bijeenkomst

Vanaf 2013 heeft Amsterdam Marketing adviesraden opgericht in de sectoren Hotels, Horeca, Retail en Toerisme als raadgevers voor de organisatie. Karakter van de adviesraden is informeel en stelt zich ten doel om elkaar op de hoogte te houden, kennis uit te wisselen en samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Op de Balansdag hebben we voor het eerst deze groepen samen gebracht bij onze Metropool Amsterdam club adviesraad en Task Force City Wide Congressen om de balans voor bewoners, bezoekers en bedrijven per branche te delen. Het bedrijfsleven is tenslotte de verbinding naar de bewoners en kan ook een rol spelen in het imago van de stad. Terugkerend onderwerp was de drukte in de binnenstad en de handhaving hiervan. Gezamenlijk werd erkend dat wij allen middels communicatie een belangrijke taak voelen bezoekers te infomeren over de regelgeving. "Wij moeten dat voorbeeld zijn van gastvrijheid en tolerantie. Welcome in ‘Our Amsterdam’." 

Kerncijfers Amsterdam als congresbestemming 2014

Kerncijfers Amsterdam als congresbestemming 2014 In de ochtend werden de Kerncijfers Amsterdam als congresbestemming 2014 gepresenteerd aan de MICE partners. De presentatie werd gegeven door Olivier Ponti, manager Research Amsterdam Marketing, en Marc Horsmans, manager Business Marketing Amsterdam Marketing. Bekijk hier de presentatie zoals deze is gepresenteerd tijdens de Balansdag. De volledige publicatie vindt u onder 'Rapporten en publicaties'.

Groot cultureel erfgoed van Amsterdam

De dag werd toepasselijk geopend door Robert de Levita, directeur van Theater Amsterdam, wat het decor vormt voor de theatervoorstelling ANNE. “Anne Frank is voor Amsterdam erg belangrijk, zowel voor Nederlanders als voor internationale bezoekers. Buitenlanders vinden Anne Frank iets magisch en dit leidt ertoe dat het een groot cultureel erfgoed van Amsterdam is.” Ook een groot icoon als Anne Frank trekt meer bezoekers naar de stad, maar hoe draagt Theater Amsterdam bij aan het verminderen van de druk op de binnenstad? “De plek van ons theater is echt Amsterdam, maar de locatie kennen veel mensen nog niet”, aldus de Levita, die doelt op de houthavens van Amsterdam.

Prachtige binnenstad, maar geen museum

Frans van der Avert, algemeen directeur van Amsterdam Marketing, licht vervolgens toe dat de balans tussen bewoners, bezoekers en bedrijven goed moet zijn. “Wij moeten de kwaliteit van de stad laten zien op een hoger, internationaal niveau. De stad is van iedereen, maar je moet beter kijken wat er op straat gebeurt en daarbij moeten ook de bewoners gehoord worden. Het is een levende, prachtige binnenstad, maar het is geen museum”, aldus Van der Avert. De druk op de binnenstad gaat ons allemaal aan, maar er is niet één oplossing. Een van de oplossingen is het spreiden van bezoekers, waardoor zij langer buiten het centrum verblijven. Frans van der Avert: “Ik wil Amsterdam nog meer in de etalage zetten van de kwaliteit en we moeten met elkaar beseffen dat het een uitdaging is.”

Klagen is niet verkeerd

Burgemeester Eberhard van der Laan was tevens aanwezig en sprak over zijn visie ten aanzien van de druk op de binnenstad. Hij licht toe dat de balans in de stad beter kan: momenteel draait het vooral om toerisme en congressen, maar de balans moet volgens Van der Laan ook complex genoeg zijn om te wonen in de stad. Echter vindt hij het ook fijn dat Amsterdam veel toeristen trekt, want hierdoor laat kritisch Amsterdam zijn stem horen. “Het klagen is niet verkeerd, daar moet je goed naar luisteren. Bovendien hebben ze gelijk: de stad moet leuk zijn voor bewoners en je moet openstaan voor hoe je de balans kunt behouden of herstellen”, licht Van der Laan toe, “maar soms denk ik wel eens: zeur niet zo”. Volgens de burgemeester is het hoofddoel om te richten op zaken die de stad vooruit brengen, waarbij we begrip moeten houden voor diegenen die er reeds wonen en werken. Op deze wijze moeten we het met elkaar weer eens worden.

Paneldiscussie

Na de dialogen werd de dag voortgezet middels een paneldiscussie met Benno Leeser (Gassan Diamonds), Esther Agricola (Bureau Monumenten & Archeologie Gemeente Amsterdam), Boudewijn Oranje (Gemeente Amsterdam), Eduard Pieter Oud (Amsterdam Marketing) en Marjolijn Meynen (Rijksmuseum).

Duidelijk is dat er veel belangen spelen in het gebied en dat er geen simpele oplossingen zijn voor de balans in de binnenstad. De harde inzet om de binnenstad er zo mooi uit te laten zien leidt nu tot het huidige probleem. “Ons succes is misschien ook wel onze zwakte. Het is de bedoeling dat Amsterdam divers en levendig is en de kunst is om dat evenwicht goed in de gaten te houden.” Meynen licht vervolgens toe dat goede communicatie het belangrijkste is: de wijze waarop en wanneer je toekomstige bezoekers bereikt kan de spreiding van bezoekers stimuleren. “Bovendien komt bijna de helft van de bezoekers aan Amsterdam uit Nederland. Het gevoel van drukte wordt voor een groot deel veroorzaakt door Noord- en Zuid-Hollanders”, aldus Oud. “Mijn grootste zorg is dat de balans teveel verstoord raakt. Veel steden willen het probleem hebben, maar het heeft ook een keerzijde.”

Iedereen voelt dat de binnenstad vol raakt en daarom moeten betrokken partijen op hoger abstractieniveau met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de stad. Echter dient ook op micro niveau geanalyseerd te worden waar de problemen zitten en wat de problemen precies zijn. Oranje licht toe dat het gedrag van bezoekers het belangrijkste is waar we ons op moeten richten, maar Meynen betoogt juist voor een focus op bewoners: “De regels moeten gehandhaafd worden. Het is niet verkeerd om gewoon aardig en hoffelijk te zijn als bewoners.” Hierbij gaat het vooral om bewustwording. Als de Amsterdammer trots is op zijn stad, dan kun je de bezoekers op een andere manier naar de stad laten kijken: de bewoner is een belangrijke ambassadeur, aldus Oud.

De plenaire sessie werd afgesloten door de balans op te maken: niemand durft het te zeggen, maar het is te vol en te druk. Daarom moeten we een kwalitatieve discussie voeren met bewoners, bezoekers en bedrijven en het beeld met elkaar delen. Als je naar een oplossing zoekt, moet je kijken naar het totaal: ontwikkel in harmonie ideeën met elkaar.

Break out sessies

In de middag konden interactieve break-out sessies worden bijgewoond. Tijdens deze sessies werd onder andere gediscussieerd over de balans in bedrijven, congressen, oude en nieuwe markten, de metropool en de rest van Nederland. Een belangrijk doel wat uit de sessies naar voren kwam is om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. Verder vond men dat communicatie rondom samenwerkingen van groot belang is voor internationaal toerisme. Daarnaast moet pragmatisch worden omgegaan met branding en marketing, wat wil zeggen dat per doelgroep de juiste strategie moet worden gebruikt. Tot slot moet continu worden geëvalueerd hoe Amsterdam zich verhoudt tot andere steden.

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel. Op deze Balansdag zijn belangrijke vraagstukken en knelpunten ter sprake gekomen. Alle partners en relaties worden bedankt voor hun aanwezigheid.